Jelenlegi hely

Tanáraink és kollégáink

Szabó Imre
mb. int. vez., testnevelés
Árpádné Pletser Júlia
int. vezető. h., tanító, sakk
Sódarné Bakos Barbara
mb. int. vez. h., magyar, történelem
Ambrusits Beatrix
angol, olasz
Bäck Zoltán
matematika, fizika
Bárányosné Csombók Zsófia
magyar, történelem
Biczókné Zemplényi Andrea
tanító, testnevelés
Dániel Orsolya
tanító, számítástechnika
Hadadi Zoltánné Sárkány Viktória
tanító, DÖK támogató
Heimné Jászfalvi Orsolya
tanító
Hídvégi Ágnes
német, napközi
Izsó József
technika, etika
Jakab Ágnes
matematika
Jakabné Harangi Mária
napközi
Jani Zsoltné
tanító, rajz
Karikó-Tóthné Kintli Zsuzsanna
tanító, testnevelő
Kundra- Sári Anikó
német
Lajkóné Nagy Anikó
tanító, testnevelés
Lisztes Katalin
napközis nevelő
Mensch Henrik
angol
Nádasiné Dávid Erzsébet
tanító, testnevelés
Pahocsa Lászlóné
tanító, etika, sakk
Pap Lajosné
matematika
Pappné Kárpáti Anna
angol
Pappné Kocsis Mariann
tanító
Schlosser Péterné
tanító, etika, testnevelés
Sódor Erika
történelem, napközi
Sörnyeiné Vajda Irén
napközis nevelő
Szatoryné Kalicz Márta
tanító, hon- és népism., dráma ped.
Takácsné Fehér Katalin
magyar, ének
Tóthné Nádori Emese
könyvtáros
Varga-Domokos Mária
földrajz, biológia
Dr. Varga Gyuláné
napközis nevelő
Varga Ottó
testnevelés
Varga Tünde
etika
Végvári-Budai Judit
testnevelés, etika
Danielisz Ágnes
fejlesztő pedagógus
Lakner Zoltánné
fejlesztő pedagógus
Takács Endréné
iskolatitkár
Németh Edina
iskola pszichológus
Paulik László
rendszergazda
Fazekas-Tamási Kinga
pedagógiai asszisztens
Hárskúti Gyöngyvér
pedagógiai asszisztens