Jelenlegi hely

Tanáraink és kollégáink

Baranyai Gizella
mb. int. vez., számítástech., erktan.
Árpádné Pletser Júlia
mb. int. vezető. h., tanító, sakk
Szabó Imre
int. vezető helyettes, testnevelés
Adorján András
kémia
Ambrusits Beatrix
angol, olasz
Bäck Zoltán
matematika, fizika
Bárányosné Csombók Zsófia
magyar, történelem
Biczókné Zemplényi Andrea
tanító, testnevelés
Dániel Orsolya
tanító, számítástechnika
Falviné Hidas Viktória
német
Geigerné Gyenes Terézia
tanító
Hadadi Zoltánné Sárkány Viktória
tanító, DÖK támogató
Hídvégi Ágnes
német, napközi
Horváth Éva
napközis nevelő
Horváthné Szabó Szilvia
napközi, testnevelés
Jakab Ágnes
matematika
Jakabné Harangi Mária
napközi
Jani Zsoltné
tanító, rajz
Karikó-Tóthné Kintli Zsuzsanna
tanító, testnevelő
Konczné Juhász Mária
technika, erkölcstan
Lajkóné Nagy Anikó
tanító, testnevelés
Lisztes Katalin
napközis nevelő
Mensch Henrik
angol
Nádasiné Dávid Erzsébet
tanító, testnevelés
Pahocsa Lászlóné
tanító, erkölcstan, sakk
Pap Lajosné
matematika
Pappné Kárpáti Anna
angol
Pappné Kocsis Mariann
tanító
Sajtos Magdolna
napközi, szabadidő szervező
Schlosser Péterné
tanító, erkölcstan, testnevelés
Sódarné Bakos Barbara
magyar, történelem
Sódor Erika
történelem, napközi
Szatoryné Kalicz Márta
tanító, hon- és népism., dráma ped.
Szöllösné Patinszki Andrea
testnevelés
Takácsné Fehér Katalin
magyar, ének
Tóthné Nádori Emese
könyvtáros
Varga-Domokos Mária
földrajz, biológia
Varga Ottó
testnevelés
Danielisz Ágnes
fejlesztő pedagógus
Lakner Zoltánné
fejlesztő pedagógus
Takács Endréné
iskolatitkár
Németh Edina
iskola pszichológus
Paulik László
rendszergazda
 Hárskúti Gyöngyvér
pedagógiai asszisztens