Jelenlegi hely

Tanáraink és kollégáink

Szabó Imre
 int. vez. h., testnevelés
Árpádné Pletser Júlia
int. vezető. h., tanító, sakk
Ambrusits Beatrix
angol
Bäck Zoltán
matematika, fizika
Bárányosné Csombók Zsófia
magyar, történelem
Biczókné Zemplényi Andrea
tanító, testnevelés
Dániel Orsolya
tanító, számítástechnika
Egri Norbert
testnevelés
Gémesi Katalin
etika, napközi
Hadadi Zoltánné Sárkány Viktória
tanító, DÖK támogató
Heimné Jászfalvi Orsolya
tanító
Jakabné Harangi Mária
napközi
Jani Zsoltné
tanító, rajz
Karikó-Tóthné Kintli Zsuzsanna
tanító, testnevelő
Kasperkiewicz Gábor
testnevelés
Kundra- Sári Anikó
német
Lajkóné Nagy Anikó
tanító, testnevelés
Mensch Henrik
angol
Nádasiné Dávid Erzsébet
tanító, testnevelés
Pahocsa Lászlóné
tanító, etika, sakk
Pap Lajosné
matematika
Pappné Kárpáti Anna
angol
Pappné Kocsis Mariann
tanító
Schlosser Péterné
tanító, etika, testnevelés
Sódor Erika
történelem, napközi
Sörnyeiné Vajda Irén
napközis nevelő
Szatoryné Kalicz Márta
tanító, hon- és népism., dráma ped.
Takácsné Fehér Katalin
magyar, ének
Tóthné Nádori Emese
könyvtáros
Varga-Domokos Mária
földrajz, biológia
Dr. Varga Gyuláné
napközis nevelő
Danielisz Ágnes
fejlesztő pedagógus
Lakner Zoltánné
fejlesztő pedagógus
Németh Edina
iskola pszichológus
Paulik László
rendszergazda
Hárskúti Gyöngyvér
pedagógiai asszisztens
Márton Andrea
pedagógiai asszisztens
Ács Melinda
iskolatitkár