Jelenlegi hely

Sakkpalota - Kognitív profil teszt

    

KPT – 2016. május (első évfolyam)

           A kognitív profil teszt kilenc feladaton keresztül három fő területet – megismerés, információ-feldolgozás, iskolai készségek –, ezen belül 14 képességet/készséget vizsgált. A vizsgálat fő célja volt annak megállapítása, hogy van-e a sakkalapú oktatásnak nyilvánvaló, kimutatható hatása, eredménye. A tesztet három (két „sakkos” és egy „normál”) osztály töltötte ki. Az osztályok létszámkülönbségéből adódóan az egyes feladatok során elérhető pontszámokat átlagolva egy főre vetítettem ki, melyek a két különböző oktatásban részesülő tanulók összehasonlításának alapegységeként szolgáltak. Ezen munkafolyamat során a két sakkos osztályt egy egységnek tekintettem.

          Általánosságban megállapítható, hogy a  vizsgált 14 képességből a „sakkos” osztályban tanuló gyerekek 9 képességben bizonyultak jobbnak, egy esetben (szókincs) azonos eredményeket értek el.

         1. A „sakkos” osztály fejlesztendő területei:

          A figurális absztrakció, az emlékezet (kiemelten a szimultán megjegyzés), a figyelem és a szekvencialitás meglepő módon jobb a „normál” osztálynak, így e területek fejlesztése további közös munkát igényel. A gondolkodás ezen folyamatai szervesen összekapcsolódnak, a memória, a figuráktól történő elvonatkoztatás és a sorba rendezés, valamint az információk egymást követő feldolgozása logikus egységet alkot.

 

         2. A „sakkos” osztály erősségei:

        Az olvasási készség, a verbalitás, az auditív képesség, a fonológiai képességek, a helyesírás, a számolási készség, a verbális absztrakció, a vizuális emlékezet és a finommozgás területén értek el jobb eredményeket. Ez utóbbi négy képesség/készség közvetlenül kapcsolódik a sakkhoz, így annak jótékony hatása több, mint feltételezhető. Figyelmet érdemel, hogy a többi képesség/készség esetében a sakk pozitívuma a tantárgyi kapcsolatokban is kimutatható.

            Nyilvánvaló, hogy egy tanév munkájának eredménye nehezen mérhető, de a sakk oktatást segítő hatása egyes elemeiben már így is kimutatható. A „sakkos” osztály összességében a feladatok több, mint kétharmadában bizonyult jobbnak. A teszt eredményeként értékelem a hiányosságok feltárását is, melyet a következő tanévben ezekre a területekre fókuszálva tervezünk fejleszteni.

               A teszt feladattípusainak megnevezése, valamint a kapható, illetve az egy főre eső pontátlag kimutatása:

 

  

    1.a (16) 1.b-c. (32)
Figurateszt 10 4,31 3,72
Számismétlés 8 5,43 5,06
Szókeresés 10 7,75 8,06
Képemlékezet 10+10 8,94 8,34
Hangdiszkrimináció 10 7,69 9,06
Számolási feladatok 10+10 7,75 9,03
Szóírás 10 7,19 7,94
Alakrajzolás 12 6,25 7,38
Főfogalom 20 11 11,03

 

A teszt előkészítéséhez és vetítéséhez köszönöm a segítségét Szabó Imrének, Ringné Németh Máriának és Paulik Lászlónak.

A méréseket végezte és az értékelést készítette: Árpádné Pletser Júlia