Jelenlegi hely

Könyvtár

Vezetője: Tóthné Nádori Emese

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől-péntekig 9 - 15 óráig

Az iskolai könyvtár kölcsönzési rendje:

1./ A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
A könyvtár használata ingyenes.

2./ A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.

3./ A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

4./ A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 3 hét.

Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.

Nem kölcsönözhetők a kézikönyvtárban lévő dokumentumok (Pl. lexikonok, enciklopédiák, szótárak).

5./ A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

6./ Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni.

7./ Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

8./ A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.

9./ Tanítási szünetekben a könyvtár zárva tart.