Jelenlegi hely

DSE

Sport- és szabadidős tevékenység

Intézményünkben mindig is jelentős szerepet játszott – és játszik – a sport és az egészséges életmódra nevelés. A mindennapos testnevelést már akkor megvalósítottuk, amikor nem volt törvényi előírás. Számunkra – és szerencsére egyre több tanulónk, sőt óvodásunk számára is – ez természetes. Helyi tantervünkben a testnevelés órák számát megemeltük, azokon a napokon pedig, amikor a gyermekeinknek nincs testnevelés órája, a napköziben vagy a délutáni sportfoglalkozások keretében biztosítjuk a mozgást. Ennek kivitelezésében nyújt segítséget a Korona DSE, amely 2002. júniusá-ban alakult meg.

A sportegyesület célja és tevékenysége

1. A „Korona” Diák Sportegyesület (a továbbiakban Sportegyesület) alapvető célja modern és klasszikus sporttevékenység gyakorlása, oktatása, támogatása, valamint terjesztése és népszerűsítése Magyarország területén az ifjúság körében. A különböző ügyességi, önvédelmi, labdajáték, fizikai és egyéb sportágak rendezvényeinek és bemutatóinak szervezése, az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói, edzői munka szélesítése, valamint más, a sporthoz szorosan kapcsolódó mozgásművészeti és kulturális tevékenységek szervezése, végzése.

2. A Sportegyesület célja, tagjainak felkészítése az Olimpiai és nem Olimpiai sportágak, különböző korosztályos, ifjúsági, diákolimpiai- és felnőtt, amatőr és hivatásos versenyeire. A tagok verseny- és élsport szereplésének előmozdítása, a sportági szakszövetségekkel és egyéb sportszövetségekkel szorosan együttműködve. A sport és mozgáskultúra, valamint a Fitness ágazatok szabadidős, ill. tömeges és versenyszerű elterjedésének elősegítése, az ehhez kapcsolódó versenyek, események szervezése és lebonyolítása.

3. A Sportegyesületcéljai elérése érdekében csatlakozni kíván a sportági, amatőr- és élsport szervezetekhez, valamint a sportról szóló, módosított 2000. évi CXLV. törvény alapján meghatározott, illetékes országos sportági szakszövetségekhez.

4. A Sportegyesület, mint tömegsport tevékenységet, diák- és ifjúsági, valamint szabadidős sportágak rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását is végzi.

5. A Sportegyesület céljai közé tartozik az egyéb művészeti és kulturális, valamint szabadidős tevékenységek szervezése és támogatása. A Sportegyesület céljainak elérése érdekében, azok személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához, kiegészítő vállalkozói tevékenységet is végezhet.

 

Az egyesület az alábbi sportcsoportokat működteti:

  • alsós labdarúgás
  • birkózás
  • torna, akrobatika
  • röplabda
  • aerobik
  • kondicionáló edzések
  • természetjárás
  • atlétika

Az a kitartó, következetes, időt és fáradságot nem kímélő munka, amelyet testnevelőink végeznek mind az iskolában, mind a DSE-ben, meghozza az eredményét. Sportsikereink, tanulóink kiemelkedő helyezései magukért beszélnek. Kerületi szinten nagyon sok előkelő helyezéssel és győzelemmel büszkélkedhetünk, s ennek eredményeként a 2001/2002-es tanévtől kezdve nyolc alkalommal iskolánk nyerte a nem testnevelés tagozatos iskolák közti összesített pontversenyt, amelybe az egész éven át tartó sportversenyek eredményei számítanak bele. Az intézmény testnevelés munkaközössége az utóbbi tíz évben háromszor nyerte el a „Kerület testnevelő tanára” kitüntető címet. Tanulóink közül minden évben több tanulónk érdemli ki az „Élen a sportban, élen a tanulásban” kitüntető címet, amelyhez jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményre, valamint az adott sportágban legalább fővárosi 1–6. helyezésre van szükség.

Sikersportágaink, amelyekben fővárosi és országos 1–6. helyezést értek el tanulóink – elsősorban az atlétika, kosárlabda, leány- és fiú labdarúgás.